بررسی مقایسه‌ای مسئلة شر از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسة عالي فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : مهدی کریمی، 1385