راه‌ها و موانع شناخت از نظر قرآن
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسة عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : رمضانعلی فکرت، 1384