معرفت‌شناسی از دیدگاه علامة طباطبایی و شهید مطهری
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسة عالي فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا رفعت، 1385