توجیه باور: آری یا نه؟: بررسی آرای ویلیام آلستن
52 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از جدیدترین تحولات چشم‏گیر در معرفت‏شناسی معاصر را می‏توان مربوط به تغییر نگرش ویلیام پی. آلستن به مسئلۀ توجیه و مقابلۀ اخیر او با رویکردهای توجیه‏گرا دانست. آلستن که در آغاز به عنوان نظریه‏پردازی برجسته دربارۀ توجیه ظاهر شده بود، در رویکرد اخیرش بر حذف توجیه در معرفت‏شناسی تأکید و به جای آن از وجود مطلوب‏های معرفتی گوناگونی دفاع می‏کند که هر کدام از آنها می‏توانند به باورهای ما ارزش معرفتی ببخشند. در این کتاب، نخست سیر تفکر آلستن از توجیه‎گرایی به سوی توجیه‎ستیزی تشریح می‎شود و سپس انتقادات نویسنده به آلستن مطرح می‎گردد. اگر رویکرد جدید آلستن به معرفت‏شناسی باور قابل دفاع باشد، چرخشی قابل توجه در ارزیابی‏های معرفتی باورها را به دنبال خواهد داشت؛ اما به نظر نویسنده، راه گریزی از توجیه به عنوان مسئله‏ای مربوط به مقام ارزیابی نهایی باور نیست و استدلال آلستن برای انکار توجیه قابل دفاع نمی‎باشد.