وظیفه شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون
49 بازدید
محل نشر: نقد و نظر شماره 49-50، بهار و تابستان 1387، ص 99-126
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی