باور دینی و اعتبار آن از منظر آلوین پلنتینگا
55 بازدید
محل نشر: معرفت 62 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی